Stor ökning av vårdnadstvister på tio år | Aftonbladet

Publicerad 200111.

Vi väntar fortfarande sedan mer än två år på åtgärder från utredningen ” se barnet” och nu sedan årsskiftet när barnkonventionen blivit svensk lag.

Kommer detta räcka?

Nej det kommer det såklart inte göra. Hoppet står till att fler förstår och reagerar.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zG3mP1/stor-okning-av-vardnadstvister-pa-tio-ar

Umgängessabotage en fråga för alla | Nya Åland

När en förälder gör allt den kan för att hindra kontakt mellan barn och den andre föräldern. Detta är svårt att bevisa. Konsekvenserna däremot mycket negativa både för barnet/en och den drabbade föräldern.

Att inte få träffa någon som är vid liv är värre än när den person inte är i livet.

Tuffare tag mot detta är nödvändigt. Det används idag flitigt och med framgång och det i princip utan konsekvenser för den saboterande föräldern.

https://www.nyan.ax/insandare/umgangessabotage-en-fraga-for-alla/

Ta ifrån Socialtjänsten rätten att agera polis.

Självklart men vem skulle klara den rollen? Polisen? Tveksamt som den ser ut idag och med den låga kompetensen som innehas av myndigheter överlag idag inte minst gällande familjeärenden.

Den arga sossen!

Problemen i Socialtjänsten, som Maciej Zaremba just nu skriver om, om hur män ofta strukturellt diskrimineras i Socialtjänsten, funderar jag mycket på numera.

Att en sån diskriminering förekommer är extremt tydligt. Det är gamla unkna könsroller och könsmyter som kommer till ytan.

Ofta hör man myten att patriarkala strukturer alltid innebär att män dominerar och kvinnor förtrycks. Men det patriarkala samhället var aldrig ett där männen hade all makt. Det var ett samhälle med maktdelning. Kvinnorna hade oftast makt över hemmet och barnen, i det patriarkala samhället. Det återspeglas än idag i samhällets attityder. Fram tills förrra året skickades barnbidraget till kvinnan automatisk. Det är ett exempel på det.

Men Socialtjänstens problem beror inte bara på det. Problemen visar på grova systemfel i hela Socialtjänsten. Systemfel som jag menar inte bara härrör från gamla unkna könsföreställningar om kvinnan som den mest lämpade för att ha hand om barn, utan mer hänger ihop…

Visa originalinlägg 663 fler ord

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑