Umgängessabotage en fråga för alla | Nya Åland

När en förälder gör allt den kan för att hindra kontakt mellan barn och den andre föräldern. Detta är svårt att bevisa. Konsekvenserna däremot mycket negativa både för barnet/en och den drabbade föräldern.

Att inte få träffa någon som är vid liv är värre än när den person inte är i livet.

Tuffare tag mot detta är nödvändigt. Det används idag flitigt och med framgång och det i princip utan konsekvenser för den saboterande föräldern.

https://www.nyan.ax/insandare/umgangessabotage-en-fraga-for-alla/

Ta ifrån Socialtjänsten rätten att agera polis.

Självklart men vem skulle klara den rollen? Polisen? Tveksamt som den ser ut idag och med den låga kompetensen som innehas av myndigheter överlag idag inte minst gällande familjeärenden.

Den arga sossen!

Problemen i Socialtjänsten, som Maciej Zaremba just nu skriver om, om hur män ofta strukturellt diskrimineras i Socialtjänsten, funderar jag mycket på numera.

Att en sån diskriminering förekommer är extremt tydligt. Det är gamla unkna könsroller och könsmyter som kommer till ytan.

Ofta hör man myten att patriarkala strukturer alltid innebär att män dominerar och kvinnor förtrycks. Men det patriarkala samhället var aldrig ett där männen hade all makt. Det var ett samhälle med maktdelning. Kvinnorna hade oftast makt över hemmet och barnen, i det patriarkala samhället. Det återspeglas än idag i samhällets attityder. Fram tills förrra året skickades barnbidraget till kvinnan automatisk. Det är ett exempel på det.

Men Socialtjänstens problem beror inte bara på det. Problemen visar på grova systemfel i hela Socialtjänsten. Systemfel som jag menar inte bara härrör från gamla unkna könsföreställningar om kvinnan som den mest lämpade för att ha hand om barn, utan mer hänger ihop…

View original post 663 fler ord

Barnkonventionen blir svensk lag 2020!

Hoppas på bättre förutsättningar för barnen går ju alltid. Varför vänta till 2020? Det är nu barnen behöver få det bättre eller rättare sagt för flera decenier sedan!

Detta lär inte påverka mycket. Det är de som hanterar lagarna som måste bli bättre. Begripa vad och hur de ska göra.

Likt en narcissist byggs ännu en mask för att få något att se bättre ut än vad det är. Fast hoppas gör även jag!

https://blog.unicef.se/2018/06/13/barnkonventionen-blir-lag/

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑